CON DÊ

Trên G có một con dê
Suốt ngày kêu khóc be be gọi tình
G thì lắm ảnh gái xinh
Be be dê khóc đòi rinh được nàng
Trên G có một con dê
Dê ta suốt ngày mơ màng
Kêu than khóc lóc gọi nàng gọi em
Lên G dê ta lèm bèm
Văn thơ đi mượn đòi đem tặng người

Dê ta cũng giống đười ươi
Lúc thì khóc lóc, lúc cười như ma
Lúc thì kêu khóc gọi cha
Lúc thì gọi vợ, gọi nhà mình ơi
Dê G đúng là dở hơi
Cũng lên facebook, cũng leo lên G
Lên g khoe chữ khoe thơ
Văn toàn nói phét đòi vơ được nàng

Mạnh Hùng 13h17'-18/7/2015

Nhận xét