GIẬN MÌNH

Thương em nhiều em biết phải làm sao
Khi sóng lòng em đã bạc màu biển cả
Khi em đã đi, đã kiệt cùng mệt lả
Khao khát gần anh nhưng chẳng thể quay về
MÌNH

Thương em làm gì cho mòn mỏi ê chề
Em đâu xứng là mưa nguồn trong vắt
Có đôi lúc tâm hồn còn chạm vách
Những dối gian khờ khạo đến đau lòng

Thương em làm gì cho ngày tháng úa cong
Rồi chòng chành ngược xuôi hai bến bờ dỡ lỡ
Bởi muôn đời một chữ duyên thành nợ
Nợ kiếp này vay trả mãi kiếp sau

Thương làm gì để lúc trở trời, trái gió lại quặn đau
Biết những vết thương đến lúc nào lành sẹo
Nhìn nhau đấy nhưng đừng thương nhau đấy
Bởi trái tim này đá tảng tự hôm nao!

(Ban Mai) 29/7/2015

Nhận xét