Hình ảnh chiều mưa tháng sáu

Hình ảnh chiều mưa tháng sáu. Đưa tay hứng giọt mưa chiều tháng sáu chợt nhớ về ngày ấy tuổi thơ tôi.
Hình ảnh chiều mưa tháng sáu
Đau đáu một thời
hoa phượng nở
sân trường xưa
từng cánh rơi rơi
Hình ảnh chiều mưa tháng sáu
Em cúi nhặt
ép vào trang vở
khắc nổi buồn thương nhớ lên cây
kỷ niệm
vẫn còn đây
cơn mưa chiều tháng sáu.
Hình ảnh chiều mưa tháng sáu
Nguồn: Blog tình yêu

Nhận xét