Khi bạn đã cố gắng hết sức, mà họ vẫn không cảm nhận được

Khi bạn đã cố gắng hết sức, mà họ vẫn không cảm nhận được
Vậy thì dừng lại!
Đến một ngày,khi họ thấy thiếu vắng bạn, họ sẽ biết bạn đã từng bên họ
như thế nào.
Còn nếu họ mãi không nhận ra sự chân thành trong bạn, hãy quay lưng
và đi một hướng khác thật nhanh bạn nhé.
Vì họ thật sự không dành cho bạn !
Khi bạn đã cố gắng hết sức, mà họ vẫn không cảm nhận được

Nhận xét