Không yêu đừng nói lời cay đắng.

Khi bạn yêu một ai đó bạn đành phải chấp nhận vui buồn hạnh phúc lẫn khổ đau . Vì tình cảm của chúng ta lệ thuộc vào độ tin cậy nơi người khác , nếu người thật lòng ta vui , nếu người giả dối ta buồn , buồn vui vay mượn thì không trường tồn.
Không yêu đừng nói lời cay đắng.
Chỉ có hai cách để chúng ta thoát khỏi nỗi đau tình yêu là lựa chọn người có độ tin cậy cao , bằng ngược lại sự đau khổ luôn có mặt trong cuộc sống của bạn nếu tình yêu đặt nhầm đối tượng .

 Thôi thì hãy sống tùy duyên, duyên đến thì mời duyên đi thì tiễn vui vẻ chấp nhận mọi thành bại được mất một cách thản nhiên , thì bạn sẽ cảm nhận được hoa trái hạnh phúc của sự cô đơn , sự không lệ thuộc vào người khác khi đã định hướng cuộc sống cho mình.

Nhận xét