Lặng im nghe tiếng gió rơi

Lặng im nghe tiếng gió rơi
Lặng im nghe tiếng cuộc đời thở than
Lặng im nghe những dối gian
Lặng im nghe ánh nắng tàn ngoài hiên
Lặng im nghe những đảo điên
Lặng im nghe những nỗi niềm của ai
Lặng im nghe buổi nắng mai
Lặng im nghe những đoái hoài nhớ mong
Lặng im nghe những nỗi lòng
Lặng im nghe phận má hồng xót xa
Lặng im nghe những ngày qua
Lặng im nghe những nhạt nhòa mắt ai
Lặng im nghe những đúng••sai
Lặng im nghe những bi hài bể dâu
Lặng im nghe bạc mái đầu
Lặng im nghe những buồn sầu trong tim
Lặng im nghe những lặng im
Lặng im nghe những trái tim lặng thầm…
Lặng im nghe tiếng gió rơi
° Một mối quan hệ mập mờ...
Có lẽ sẽ thú vị hơn tình yêu ^^!
° Có thể ghen...
Nhưng không có quyền giận dỗi
° Có thể lo lắng quan tâm nhau...
Nhưng không có quỳên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau
° Và quan trọng...
Sẽ không xuất hiện cái gọi là "chia tay"

Nhận xét