Lựa chọn là ở nơi bạn !

Học cách tự quyết định cuộc đời cho riêng mình là phương pháp hay nhất để giúp bạn trưởng thành nhanh chóng.
Lựa chọn là ở nơi bạn !
Có thể đôi khi những quyết định bạn đưa ra không chính xác, nhưng đó mới thật sự là bạn đang sống và trải nghiệm.

Bởi vì những người thành công nhất trong cuộc sống đều vượt lên từ những bài học mà cuộc đời đã dạy họ... chứ không phải trường lớp hay ý kiến của ai khác.

Nếu bạn chỉ sống và luôn cần người để dẫn đường thì bạn sẽ không bao giờ tự đi hay đứng vững một mình được.

Sưu tầm blog tình yêu

Nhận xét