MƯA BUỒN

Đêm đêm lắng tiếng mưa buồn.
Giọt rơi ngoài ngõ, giọt luồn trong sân.
Mưa rơi, rơi suốt năm canh,
Âm thanh da diết ru anh đêm dài.
Đêm đêm lắng tiếng mưa buồn.
Tiếng mưa nhớ cảnh u hoài,
Nhớ ngày xưa với sức trai tung hoành.
Vượt lên số phận chông chênh,
Dầm mưa dãi nắng mà nên con người.

Giờ đây lắng tiếng mưa rơi,
Mà thêm tiếc nuối một thời đã qua!
Vẫn khát khao, mặc tuổi già,
Một đời hoài bão trong ta vẫn còn!

Đêm nay lắng tiếng mưa buồn,
Nghe tim day dứt, nghe hồn thơ đau.
Tiếng mưa lúc chậm lúc mau.
Nằm đây nghe điệp khúc sầu của mưa./.

16h   21/6/2015
Bài viết: MƯA BUỒN 
Nguồn - Zing Blog

Nhận xét