Đôi khi, chúng ta không cần danh phận, chỉ cần bổn phận…

Đôi khi, chúng ta không cần danh phận, chỉ cần bổn phận… Ràng buộc nhau bằng hai tiếng”người yêu” hay “vợ chồng” gì chăng nữa cũng không bằng một cái nắm tay thật chặt lúc người kia đang say hoặc đang sai. 
Đôi khi, chúng ta không cần danh phận, chỉ cần bổn phận…

Người say thì dễ loạng choạng lạc đường, người sai thì cần ai đó tha thứ và cầm tay chỉ lại cho đúng!

Bởi mới nói, danh phận nhiều khi chỉ làm kiểng trưng bày cho đẹp mắt thiên hạ, chứ chẳng thể hạnh phúc bằng những mối quan hệ không cần khoe ra nhưng vẫn đủ đầy bổn phận yêu thương dành cho nhau…”

Nhận xét