Phố không em phố buồn tênh không nắng

...... KHÔNG EM ....
Trúc Quang

Phố không em phố buồn tênh không nắng
Những giận hờn chân ai chẳng ghé qua ....!
Phố không em phố buồn tênh không nắng
Và niềm thương ấy VỠ ÒA
Khi bên ai có ... ai kia cùng cười ..!
Lúc yêu hồng thắm xinh tươi
Còn nay hồng thắm đâu cười khoe duyên ...!

Những lời thề hẹn ước nguyền ..!
Cũng không còn nữa mà thành nỗi đau ...!
Giờ ai ngồi ngắm trăng sầu ...!
Nhìn về phương đó đêm thâu chạnh lòng ... !

Nhận xét