Trời đà sắp sửa vào thu

Trời đà sắp sửa vào thu
Miên man jó hát như du tiếng lòng
Say xưa ngắm jọt nắng hồng
Nhớ chị xa ấy lòng thầm cầu mong
Trời đà sắp sửa vào thu
Chúc chị sinh nhật ấm nồng
Đời vui sức khỏe mạnh trong đẹp ngoài
Hạnh phúc hưởng mãi mãi hoài
Bên ja đình nhỏ chẳng fai nhạt màu

Con ngoan mạnh jỏi hàng đầu
Công việc thuận lợi đâu đâu cũng vào
Tuổi mới thỏa những ước ao
Trăm điều như ý dạt dào tình thơ

Xa xôi cách biệt đôi bờ
Làm sao chẳng biết bây jờ làm sao
Lời wê chép nhặt gửi trao
Chúc chị sinh nhật ngọt ngào yêu thương .
Chị Minh Minh. Hương Nguyen 

Nhận xét