Chỉ vô ích khi nỗi nhớ cứ tìm về.

HD210 - Không thể quên thì đừng tìm cách quên. Chỉ vô ích khi nỗi nhớ cứ tìm về.
Không có cách nào làm hết đau thì cứ để vết thương mặc nhiên lở loét đi. Đau đến mấy rồi cũng không thể đau mãi
Chỉ vô ích khi nỗi nhớ cứ tìm về.
Không thể khóc thì cũng đừng cố gượng cười. Im lặng một chút, nhìn xung quanh đi. Rồi sẽ thấy lòng dịu đi một lát
Không thể làm một người xấu thì cũng đừng gượng gạo làm gì? Chỉ là trò lố bịch nếu bị người khác đi trong não mình.
Không thể làm được thì cũng đừng miễn cưỡng hứa hẹn. Lời hứa dù thật hay dối cũng sẽ làm người nghe hy vọng.
Không thể hiểu thì cũng đừng cố tìm hiểu. Hiểu người khác quá nhiều cũng không phải là điều hay.
Không thể chết thì cũng đừng đem mạng sống mình ra hù dọa người khác. Đừng đi mua sự thương hại của bất cứ ai cả...

Nhận xét