Chiều mưa tím - Thơ

Gửi cho em bên kia đầu nỗi nhớ
Mấy câu thơ ta vừa viết chiều nay
Muôn yêu thương nồng nàn cảm xúc
Mà ta dâng hiến cho một người
Gửi cho em bên kia đầu nỗi nhớ
Trái tim yêu nồng cháy nỗi si mê
Trong một chiều mưa buồn phố vắng
Ta âm thầm ngồi đếm mưa rơi

Gửi cho em bên kia đầu nỗi nhớ
Một chút buồn Hà nội một chiều mưa
Cà phê đen một mình trong phố cổ
Những giọt buồn
                       Đắng ngắt
                                       ...Tím bờ môi

              ****************
                                        - 30/08/2015 -

Nhận xét