CUỘC SỐNG CÓ BỐN ĐIỀU KHÔNG NÊN

1. Không nên mang phiền não lên giường , bởi vì đó là nơi để ngủ .

2. Không nên ôm oán hận đến ngày hôm sau , bởi vì đó là một ngày tươi đẹp .
CUỘC SỐNG CÓ BỐN ĐIỀU KHÔNG NÊN
3. Không nên mang ưu uất lang truyền sang người khác , bởi vì đó là hành vi vô đạo đức .

4. Không nên để tâm niệm không tốt treo lên khuôn mặt , bởi vì đó là một loại biểu hiện khiến người ta chán ngắt .

( st ) 

Nhận xét