LÁ RỤNG ĐẦU MÙA

Khoạt khẹt nghe tiếng lá rơi
Thoáng qua ô cửa mưa rơi rì rào
Se se gió lạnh lùa vào
Tiết thu đã đến lá vàng rụng bay
LÁ RỤNG ĐẦU MÙA
Ngoài hiên tí tách nước rơi
Lòng buồn khắc khoải gối buồn chao nghiêng
Thu về chiếc lá rụng rơi
Biết bao nhiêu lá vàng rơi đêm trường..!
..................QUÊ ĐỒNG..............

Nhận xét