Me là nắng ấm trời đông.

Me là nắng ấm trời đông.
Mẹ là ngọn gió những ngày nồng oi.
Mẹ là ngọn đuốc sáng soi
Mẹ là điểm tựa một đời cho con....
Me là nắng ấm trời đông.
Chúc cả nhà G. Ngày mới thật nhiều niềm vui..!

Nhận xét