Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Nhớ nữa mà chi quá tội tình
Nhớ mà ngu dốt đó làm thinh
Nhớ mong dại dột già hình khích,
Nhớ nữa mà chi quá tội tình
Nhớ đợi khù khờ đuối bóng khinh
Nhớ lắm đau thương nhìn mộng mị,
Nhớ nhiều khổ sở nhận điêu linh
Nhớ em_ anh nhớ hơn bao nỗi;
Nhớ dẩu ngày xưa chỉ một mình.
hc/30/8/2015

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Nhấp để nhận xét