Ta cứ yêu người ta yêu đã, cần gì phải sĩ diện

Nhiều khi cũng nghĩ rằng, cuộc sống bây giờ đầy cái phải toan tính và vật lộn, cho nên trong vấn đề tình cảm, thì nên trân trọng và giữ gìn những cái mình đang có, cứ ngó nghiêng mệt lắm.
Ta cứ yêu người ta yêu đã, cần gì phải sĩ diện
Nói ra thì hơi lý thuyết, nhưng khi mình đã yêu được một người nào đó thì nên quyết tâm giữ người đó cho mình, kể cả tình yêu là đơn phương là mình đôi khi phải chấp nhận sự thua thiệt về mình.

Người càng có kinh nghiệm sống bao nhiêu thì để tìm một tình yêu đích thực sẽ khó hơn bấy nhiêu, bản thân bạn sẽ thâý cái gì nó cũng mờ mờ, khiếm khuyết, và đôi khi cảm thấy chơi vơi, mất niềm tin....Thôi tốt nhất là đang yêu một ai đấy thì cố mà giữ, kệ cho thiên hạ nói gì thì nói, ta cứ yêu người ta yêu đã, cần gì phải sĩ diện qúa làm gì, rồi lại tiếc đứt cả ruột ra .....nhể.!

:))))

Nhận xét