Thay màu áo mới buổi thu sang.

Trời vừa tỏa rạng ánh hừng đông
Nắng đã xuyên qua những bụi hồng
Gió thoảng rắc vàng lên nụ thắm
Thay màu áo mới buổi thu sang.
Thay màu áo mới buổi thu sang.
Nắng lên rồi 🌱🌱🌱🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌹🌹🌹

Nhận xét