Thử khóc vì người khác một lần đi , để biết thế nào là đau đớn

♥ Bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi .. . . . .
♥ Bạn nhìn thấy họ yêu một người khác ! . . .
♥ Người làm cho bạn rơi nước mắt, là người bạn yêu nhất ...
♥ Người hiểu được giọt nước mắt của bạn, là người yêu bạn nhất ...
♥ Người im lặng lau nước mắt cho bạn, mới là người cuối cùng và có thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời này! . . ♥ Đặt mình vào người khác đi , để biết người ta giờ như thế nào !...
♥ Thử khóc vì người khác một lần đi , để biết thế nào là đau đớn.
Thử khóc vì người khác một lần đi , để biết thế nào là đau đớn

Nhận xét