Thu Vấn ????

Hiu hắt lòng đau mấy thu qua
Cỏ úa hanh hao đếm tuổi già
Mấy đời gặp gỡ rồi ly biệt
Lá cũng thay màu lặng lẽ xa
Thu Vấn ????
Rừng thu khoác áo vàng huyền thoại
Mưa buồn rơi rớt giọt thu phai
Trăng khuất tầng mây bao hờn tuổi
Sông soi lòng trời đợi chờ ai ?

Nắm , níu , buông lơi rồi lượm lại
Lá thu vẫn thuật chuyện bi hài
Mặt đất cất lên dòng tâm sự
Dế mèn hòa tấu khúc bi ai !

Ai tô sắc thu thêm vàng úa ?
Ai đọa thu buồn tự ngàn xưa ?
Ai trả "cát xê " , thu diễn xuất
Ta trót mê thu tự bao giờ

Hạnh ngok
Sống không phải chỉ tồn tại

Nhận xét