TỰU TRƯỜNG

Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim run run trăm tình cảm rụt rè
Tuổi mười lăm gấp sách lại, đứng nghe
Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp.
TỰU TRƯỜNG
(trích thơ: Huy Cận)

Nhận xét