VÔ TÌNH NƯỚC MẮT TUÔN RƠI

Mai Nga...Âm thầm...

Âm thầm nuốt lệ đấy người ơi !
Mới thoáng nhìn qua ngỡ tưởng cười
Sợ lắm ngày vui đêm diệu vợi
Thơ lòng khó tả hết chơi vơi
VÔ TÌNH NƯỚC MẮT TUÔN RƠI
Nếu hiểu lòng nhau hãy đáp lời
Cho miền nắng hạn lại xanh tươi
Ươm thêm lá rụng mùa thu tới
Để xếp dầy thêm ký ức đời

Nay giờ chỉ ước có hai nơi
Được ngóng và thương một khoảng trời
Vẫn chỉ là anh không phải mới
Vô tình nước mắt lại tuôn rơi !

Khó tả Mai Thu Nga
Ha noi 02/8/2015 - (Liên hoàn tứ tuyệt đồng âm)

Nhận xét