Cao thủ thồ hàng bằng xe đạp

Bao ở trên đầu của vợ con
Một bao tình nghĩa chút hương còn
Bao bia , bao rượu chiều hôm sớm
Đè nặng lên thân đã mỏi mòn.
Cao thủ thồ hàng bằng xe đạp

Nhận xét