Hứng hương đời..👄👄👄

Tranh xưa váy đẹp hứng dừa
Váy nay em hứng chút thừa thời gian
Khoe đôi giò ngọc miên man
Gió hờn lả lướt đi ngang lối đời
Hứng hương đời..👄👄👄
Hỡi cô em gái xuân ngời
Phải chăng đất nở nụ cười yêu em
Làm bao gã ngất bên thềm
Hay ngang qua thấy cũng mềm chí trai

Muốn buông câu hát ngân dài
Gọi tình nắng ghé đỡ phai dáng hường
Ươm đời mộng thắm thân thương
Trái ngon quả ngọt hứng hương bốn mùa

Nhận xét