NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC HONDA

Năm anh em trên một chiếc honda
Như năm cây nhang cắm cùng một huyệt
Như năm bó hoa trên một vòng hoa
Đã ra lộ là năm người như một...à há...

Ngồi chiếc xe kia em ngất em say
"Cái nết ở ăn mỗi người một tính"
Nhưng cái xấu thì ta chung một loại
Luật giao thông em có học hay chưa?
Chỉ có tại Việt Nam :)
Chân em cao cũng tới một trăm (cm)
Sao óc em cao chưa đầy một ngấn
Nổ máy lên... Phi ra lộ xông pha...
Biết bao người chửi mắng : Ngu quá à...
À há

Năm anh em ta ôm năm cái bia
Đã ghi tên riêng chung một mâm thôi nhé
Tuy không có được sinh ra một mẹ
Năm quả tim chung nhịp đập dưới mồ...

Dưới con đường đã đổ bê tông
Mà đầu em thì toàn đậu phụ
Một cú ngã em ơi đời còn đó
Một niềm tin chắc chắn...em về làng
À há.
Sưu tầm

Nhận xét