NỔI KHỔ CỦA GÁI ĐỘC THÂN

Gái độc thân có sướng không?
Trời ơi ai muốn “ế chồng” chi đâu
Chẳng qua “cá chửa cắn câu”
Cho nên vờ phải lắc đầu làm cao
NỔI KHỔ CỦA GÁI ĐỘC THÂN
Chứ trong lòng buồn biết bao
Khi mà mãi chẳng anh nào “rước” cho
Mẹ thở dài, bố thì lo
“Bom nổ chậm” có hẹn giờ được đâu
Thỉnh thoảng nghe một đôi câu
“Gái già khó tính” mà rầu ruột gan

Mỗi khi nhà có cỗ bàn
Ai ai cũng bảo “để làm mối cho”
Cuối ngày chẳng có ai chờ
Lúc nào cũng chỉ “bơ vơ” một mình

Bạn bè đã có gia đình
Con cái ngoan ngoãn làm mình... ước ao
Sao mà cái số mình cao?
Chồng tương lai ở phương nào chồng ơi?
Trái tim mở rộng lắm rồi
Chỉ chờ “đến số” là thôi lên đường
Cũng mong trời... rủ lòng thương...
Ban cho một "chú" thường thường bậc trung
Để cho loan phượng tương phùng
Em sớm tối có người cùng sánh đôi...

In tờ nét
Khì khì 

Nhận xét