Xin lỗi em chỉ là con bán thuốc lào

Xin em chỉ là con bán thuốc lào
Xin lỗi em chỉ là con bán thuốc lào

Nhận xét