TÂM TÌNH CUỐI NĂM

Ôm mộng một đời chẳng có chi
Chiều nay gõ phím buổi đông thì
Tâm tình bè bạn trên G cọng
Chúc mãi yên lành vững bước đi.
TÂM TÌNH CUỐI NĂM
Đông ấm mà sao vẫn lạnh lùng
Kẻ ở người về  nhớ nhau chăng
Hàn huyên vài chữ cùng nhau nhé
Năm hết  xuân về lại trẻ măng.

Nhận xét