30 phút giải cứu nhóm người kẹt trong thang máy ở Sài Gòn

30 phút giải cứu nhóm người kẹt trong thang máy ở Sài Gòn

Nhận xét