Hình ảnh những cơn mưa đầu mùa

Hình ảnh những cơn mưa đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa sẻ làm giảm đi con nóng từ bao tháng nay. xóa tan đi cái cảm giác bực bội còn lại những cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cơn mưa cũng làm cho ta nhớ tới những kỹ niệm xa xưa nhất. hòi niệm về những cơn mưa.

Hình ảnh những cơn mưa đầu mùa:


hình ảnh sưu tầm internet

Nhận xét