Tổng hợp hình ảnh hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đã về

Tổng hợp hình ảnh hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đã về. Hồi nhỏ tôi thường cùng lũ bạn hẹn nhau dưới góc cây phượng chơi những trò chơi trẻ con mà chúng tôi thường chơi.

Giờ nghĩ lại nhớ một thời ngày xưa quá, thời học sinh gắn liền với hoa phượng.

Hình ảnh sưu tầm internet

Nhận xét