13 Lý do để yêu một cô gái có bàn tay lạnh

 13 Lý do để yêu một cô gái có bàn tay lạnh:
- không dễ dàng yêu một ai đó
- rất chung thủy
- dễ cảm động
- rất nhạy cảm
- ghét sự giả dối
- trọng tình cảm sống kiên trì
- rất nội tâm
- mạnh mẽ khi cần
- dễ tổn thương
- luôn lo lắng cho người khác
- không chấp nhận sự phản bội
- vừa cá tính vừa dễ thương
Chuẩn không nhỉ mọi người :)

Nhận xét