Cảnh bắt cá đồng miền quê thanh bình

Cảnh bắt cá đồng miền quê thanh bình. tôi là một sinh viên xa quê, mỗi khi nhìn thấy những cảnh này thật là hạnh phúc và sản khoái.

tôi còn nhớ khi tôi còn rất bé cũng thường rủ đám bạn trưa nắng chang chang cùng nhau đắp bờ tát cá rồi nướng cùng nhau ăn. Ôi những ký ức của một thời trẻ trâu. :)
Cảnh bắt cá đồng miền quê thanh bình
Cảnh bắt cá đồng miền quê thanh bình

Nhận xét