Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời

Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời đó là đầy đủ vẻ đẹp quyến rũ và phiêu lưu không có kết thúc những cuộc phiêu lưu, chúng tôi có thể có.
Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời
Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời mà rất nhiều cảnh đẹp, quyến rũ và phiêu lưu. Không có kết thúc những cuộc phiêu lưu, chúng tôi có thể có nếu chỉ có chúng tôi tìm kiếm chúng với đôi mắt mở.

Liên quan:

"Nếu không có những trải nghiệm mới, một cái gì đó bên trong chúng ta ngủ. Việc ngủ phải thức tỉnh." -Frank Herbert

Nhận xét