Trời tháng 5 để hồng cánh phượng

Trời tháng 5.. để hồng cánh phượng
Nắng xôn xao.. lả lướt dưới trời mây
Bồi hồi lắm.. với nỗi nhớ đầy vơi
Thoáng trong em một chiều xưa kỷ niệm.
Trời tháng 5 để hồng cánh phượng
CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MỚI TỐT LÀNH, THẬT NHIỀU NIỀM VUI HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN NHÉ.

Nhận xét