Vườn xoài vào mùa hè đã đến

Vườn xoài vào mùa hè đã đến. Vườn xoài vào mùa hè đã đến. Theo đó, chương trình đang hỗ trợ để ghép, cải tạo nhằm trẻ hóa các vườn xoài đã lâu năm, già cỗi.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ nông dân thực hiện để ghép cải tạo vườn xoài kém chất lượng bằng các giống xoài có giá trị cao, thị trường ưa chuộng như xoài cát Hòa Lộc.
Vườn xoài vào mùa hè đã đến

Vườn xoài vào mùa hè đã đến

Nhận xét