TUỔI THẦN TIÊN

Cái tuổi thần tiên thích nghịch đùa
Vui cười múa hát thật say sưa
Bình minh thức dậy quên lời hứa
Xế bóng tan trường đợi đón đưa
Sống giữa trời xanh đẹp bốn mùa
Quê lành nhẫy nhại buổi mò cua
Đồng trên đứa lượm ngày xong bữa
Bãi dưới thằng đơm ắp giỏ thừa

Chơi đồ thuở ấy chẳng tiền mua
Đánh đáo nhảy dây cả tụi hùa
Lấm lét trèo cây loang dấu nhựa
Chôm rình quả xóm chát và chua

Quen mồm nói cuội mấy người ưa
Cái tính ngây đời quậy búa xua
Giấc ngủ hằng đêm thường giãy giụa
Cưng chiều hạnh phúc khác gì vua
T/Vien

Nhận xét