Món quà dành tặng tất cả bậc làm cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu

Món quà dành tặng tất cả bậc làm cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu. Mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu cha mẹ là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người.

Ðông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những người con hiếu không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Món quà dành tặng tất cả bậc làm cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu
Cách thể hiện tấm lòng cụ thể tùy theo trình độ văn minh và phong tục tập quán của mỗi dân tộc mà có những khác biệt. Ở Việt Nam ta, nhờ ảnh hưởng tinh thần kinh Vu Lan Bồn, mà ngày Rằm tháng Bảy hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc. Ðây là cơ hội quý báu để những người con hiếu thảo báo đáp một phần nào công ơn trời bể của hai đấng sinh thành.

Đức Hòa (ST) - Nguồn : Người đưa tin

Nhận xét