Câu chuyện hài hước đầu tuần: Anh chàng giỏi tiếng anh

Một anh chàng mới giàu lên, lần đầu tiên đi khách sạn. Khi đi vệ sinh, thấy trên cửa nhà vệ sinh có tấm bảng đề "MAN”, chàng tức mình chửi:
- Tụi này dốt quá, chữ "NAM” mà cũng viết ngược.
Khi nhìn sang phòng bên có bảng "WOMAN”, chàng lại chửi:
- Dốt mà cũng bày đặt làm khôn, viết chữ "VỢ NAM” mà cũng sai.

Nhận xét