Hình ảnh nhà thờ Tổ nghiệp đã xây xong của Hoài Linh

Hình ảnh nhà thờ Tổ nghiệp đã xây xong của Hoài Linh. Sau một thời gian xây dựng, cuối cùng nhà thờ Tổ nghiệp của danh hài Hoài Linh đã hoàn thiện.
Hình ảnh nhà thờ Tổ nghiệp đã xây xong của Hoài LinhHình ảnh nhà thờ Tổ nghiệp đã xây xong của Hoài Linh

Nhận xét