Những câu nói hay nhúc nhối tim bạn

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.
Bill Gates

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Bill Gates
Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Khuyết danh

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
Khuyết danh

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Khuyết danh

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Khuyết danh

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.
Khuyết danh

Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.
Khuyết danh

Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao
Khuyết danh

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Khuyết danh

Nhận xét