Những hình ảnh cuối mùa thu đẹp

Những hình ảnh cuối mùa thu đẹp. Tháng Mười, nghĩa là bao nông nổi tháng chín đã đi qua. Em không còn khép cửa trong những đêm thất vọng. Em không còn nhìn trăng trung ...
Những hình ảnh cuối mùa thu đẹp
Sưu tầm hình ảnh Những hình ảnh cuối mùa thu đẹp

Nhận xét