Biết Ân hết lòng hết dạ yêu thương người phụ nữ trên sông

Biết Ân hết lòng hết dạ yêu thương người phụ nữ trên sông, Hiền muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này để trả tự do cho Ân.
Biết Ân hết lòng hết dạ yêu thương người phụ nữ trên sông


Nhưng cô có thực hiện ý định đó không khi phát hiện mình đã mang thai với Ân?
#DòngNhớ #THVL1 #Tập12 #20h00

Nhận xét