Hình ảnh chùa Bà Đanh

Hình ảnh chùa Bà Đanh Từ lâu, câu thành ngữ Hình ảnh chùa Bà Đanh "vắng như chùa Bà Đanh" đã được người Hình ảnh chùa Bà Đanh Việt Nam sử dụng để chỉ những nơi vắng vẻ, 

Hình ảnh chùa Bà Đanh ít người qua lại. Vậy nguồn gốc của câu thành ngữ này từ đâu?
Hình ảnh chùa Bà Đanh Từ lâu, câu thành ngữ Hình ảnh chùa Bà Đanh "vắng như chùa Bà Đanh" đã được người Hình ảnh chùaNhận xét