Phim tình là dây oan tập 24

Bị ông Tùng ngăn cản không cho tiếp cận Minh Tuyền nữa, Phong không đồng ý vì cho rằng anh yêu Tuyền thật lòng. Ngày càng bị ông Tùng thúc ép dọn ra ngoài.
Thế Phong quyết định làm theo lời cha dặn : dùng thuốc mê chiếm đoạt Minh Tuyền để có lý do cưới cô ngay lập tức

#TìnhLàDâyOan #Tập24 #THVL1 #19h

Nhận xét