Quả mướp nhật bản

Quả mướp nhật bản. Vì là loại cây lưỡng tính nên trên một cây mướp Nhật bạn sẽ bắt gặp cả hoa đực và hoa cái. Hoa đực thường nhỏ và không có phần bầu hơi phình phía dưới cuống như hoa cái.Hoa cái khi nở sẽ to hơn và phía cuống hoa thường sẽ có một chỗ ...

Nhận xét