Những lời chúc giáng sinh noel cực ý nghĩa

Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.
Giáng sinh - cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn có một Giáng Sinh thần kỳ.

May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.
Lời dịch: Chúc cho bạn có một Giáng Sinh ấm áp, yên bìn, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giáng Sinh an lành và năm mới hạnh phúc.
Faith makes all things possible; Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!
Lời dịch: Niểm tin, hy vọng và tình yêu hòa vào làm một. Chúc bạn giáng sinh năm nay có đủ niềm tin, đủ hi vọng để có một tình yêu đẹp.

Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.
Lời dịch: Giáng Sinh đã đến. Mong bạn có một năm mới thật trọn vẹn. Mỗi ngày qua đi sẽ là một điều tuyệt vời đối với bạn.

This is another good beginning. May you be richly blessed with a succesfull new year. May my sincere blessing suround spendid travel of you life.
Lời dịch: Những điều tốt đẹp lại bắt đầu. Cầu mong bạn có một năm mới thành công. Những tin nhắn giáng sinh chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn

Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
Lời dịch: Tình yêu, niềm vui đã phủ đầy địa cầu trong lễ giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống của bạn hạnh phúc luôn ngập tràn.

At the stroke of midnight on Christmas, if a fat man dressed in a red suit jumps through your window, grabs you and puts you in a sack, don’t panic. I told Santa I wanted YOU for Christmas!
Lời dịch: Wow, nửa đem giáng sinh năm nay, nếu có một ông già Noel cao lớn mặc đồ đỏ đến gọi bạn vào một bao tải thì đừng chống cự nhé. Vì có bạn là điều ước của tôi trong giáng sinh năm nay.

Nhận xét