HAI MẶT CỦA THIỀN

THIỀN là một môn tu tập, giúp con người đạt được sự tĩnh lặng, thư thái, thân tâm, trí nghĩ ngơi ... làm chủ thân tâm...và tiến tới giác ngộ. Mỗi người đến với thiền đều có mục đích riêng, nếu bạn mang vác quá nhiều tạp niệm, tâm trí bất an, vọng tưởng...bạn có thể rơi vào "tẩu hỏa nhập ma".

Điều cốt yếu trong thiền là phải giữ tâm tĩnh lặng, tập trung để tâm trí không chạy theo các vọng tưởng trong đầu.

Nếu không nắm vững cách thức thiền hoặc người mới thiền, tâm còn nhiều xao động, khả năng tập trung thấp, đôi khi càng cố gắng thiền lại càng dồn nén suy nghĩ và cảm xúc. Tới một giới hạn nhất định, tất cả đều bung ra. Cả thân lẫn tâm người tập càng trở nên mệt mỏi, mất phương hướng.
HAI MẶT CỦA THIỀN

Nhận xét