Hình ảnh chế hài hước nắng nóng ơi là nóng

Nắng chi mà nắng rứa hề
Nắng cho chảy hết cả mề cả gan
Nắng chi nỏ muốn mắc màn
Nắng chi chả muốn đi gần đi xa
Hình ảnh chế hài hước nắng nóng ơi là nóng

Nắng chi héo cái đàn bà
Nắng chi liệt cái gọi là đàn ông
Nắng chi teo tóp má hồng
Nắng chi chả muốn được bồng được bưng

Nắng chi mà nắng bừng bừng
Nắng chi cong hết cả từng cọng râu
Nắng chi nắng cái dãi dầu
Nắng Cho Con Cực gãi đầu bứt tai

Sưu tầm internet

Nhận xét